Logotypy UE

Adamowski, Józef

Biogram

Adamowski Józef, *4 VII 1862 Warszawa, †8 V 1930 Cambridge (Massachusetts), brat Tymoteusza, polski wiolonczelista. Studia odbywał w Instytucie Muzycznym w Warszawie u J. Goebelta oraz w konserwatorium w Moskwie u W. Fitzenhagena (wiolonczela), P. Pabsta (fortepian), P. Czajkowskiego (kompozycja). W 1883 debiutował jako solista w Warszawie, następnie koncertował w wielu miastach Polski, Rosji i Niemiec. Następnie w latach 1885–87 prowadził klasę wiolonczeli w szkole Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, założył tu kwartet smyczkowy. W 1889 wyemigrował do USA, gdzie do 1907 był wiolonczelistą Boston Symphony Orchestra; był członkiem Kwartetu i Tria Adamowskich, a równocześnie od 1903 prowadził klasę wiolonczeli w konserwatorium w Bostonie. Komponował miniatury wiolonczelowe i pieśni.