Logotypy UE
Lot i żona Lota na dwa flety solo i orkiestrę kameralną [partytura]
Wersja tytułu
Lot i żona Lota na dwa flety solo i orkiestrę kameralną [partytura]
Kompozytor (postać)
Wnuk-Nazarowa, Joanna (ur. 1949)
Liczba stron
33
Uprawnienia
Orkiestrowy / chroniony
Data powstania
2022 (powst.)
Nr PWM
PWM 13158
Czas trwania utworu: około 7'.

Niniejszy egzemplarz został zdigitalizowany na potrzebę projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” i może różnić się kształtem edytorskim od oryginalnego wydania.