Logotypy UE
[Skrzypce wykonane przez Pawła Bojomira Kruzińskiego, Warszawa, 1912 rok]
Liczba stron
1
data
[20 w.]
Rodzaj
Sygnatura
Muz1164