Logotypy UE
Slejpnir na głos męski, fortepian, obiekty perkusyjne i amplifikację [partytura]
Wersja tytułu
Slejpnir na głos męski, fortepian, obiekty perkusyjne i amplifikację [partytura]
Wariant tytułu
Slejpnir for Male Voice, Piano, Percussion Objects and Amplification
Liczba stron
41
Data powstania
2014 (powst.)
Kompozytor (postać)
Jaskot, Dobromiła (ur. 1981)
Rok wydania
2018 (wyd.)
Nr PWM
PWM 12111
Prapremiera utworu odbyła się 6 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu w Centrum Technologii Audiowizualnej w składzie: Frank Worner (bas), Małgorzata Walentynowicz (fortepian), Agnieszka Koprowska-Born (instrumenty perkusyjne). Dzieło skomponowane na zamówienie Festiwalu Musica Polonica Nova. Czas trwania: około 7'. Wydanie zawiera objaśnienia w języku polskim i angielskim. Na końcowych stronach znajduje się nota biograficzna kompozytorki w języku polskim i angielskim oraz wykaz wybranych utworów.

Niniejszy egzemplarz został zdigitalizowany na potrzebę projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” i może różnić się kształtem edytorskim od oryginalnego wydania.