Logotypy UE
Divertimento na flet, obój, klarnet i fagot [partytura]
Wersja tytułu
Divertimento na flet, obój, klarnet i fagot [partytura]
Wariant tytułu
Divertimento for flute, oboe, clarinet and bassoon | Divertimento pour flûte, hautbois, clarinette et basson
Kompozytor (postać)
Baird, Tadeusz (1928-1981)
Liczba stron
20
Uprawnienia
Kameralny / chroniony
Data powstania
1956 (powst.)
Rok wydania
1977 (wyd.)
Nr PWM
PWM 5450
Prapremiera utworu odbyła się 21 maja 1957 roku w Krakowie podczas Koncertu ZKP i PWM. Wykonawcą był Zespół Kameralny Filharmonii Narodowej w składzie: A. Peresada (flet), J. Banaszek (obój), J. Foremski (klarnet), K. Piwkowski (fagot). Nagranie w Polskim Radiu w Warszawie. Czas trwania: około 6'. Utwór składa się z części: Capriccio, Duetto, Quasi Valse, Arietta, Marcia. Na ostatnich stronach wydania znajduje się spis dorobku kompozytorskiego twórcy.

Niniejszy egzemplarz został zdigitalizowany na potrzebę projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” i może różnić się kształtem edytorskim od oryginalnego wydania.