Polskie Wydawnictwo Muzyczne at an International Orchestras Conference in Wrocław